Objectieven en Missie

De wettelijke opdracht van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseren in het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken".

Meer informatie

Newsletter

Nieuws

 • Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

  Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

  Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts wettelijk verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze verplichting geldt voor alle verstrekkingen met uitzondering van de huisbezoeken.
  In opdracht van het RIZIV volgde het IMA de effectieve toepassing van de verplichte derdebetalersregeling per huisarts trimestrieel op met als finaliteit de monitoring van de toegankelijkheid van betaalbare (...)

  Meer informatie

 • Ereloonsupplementen in ziekenhuizen

  Ereloonsupplementen in ziekenhuizen

  Als je als patiënt kiest voor een éénpersoonskamer bij een ziekenhuisopname mogen artsen supplementen aanrekenen binnen bepaalde grenzen, vastgelegd door het intern reglement van het ziekenhuis.
  In opdracht van de nationale commissie artsen ziekenfondsen van het RIZIV (de ‘medicomut’), heeft het IMA de aangerekende supplementen in acute ziekenhuizen in kaart gebracht voor geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen. Dit gebeurde per individueel (...)

  Meer informatie

 • IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  IMA ATLAS: beleidsrelevante intermutualistische indicatoren in kaart gebracht

  Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is opgericht in 2002 uit een samenwerking tussen de 7 ziekenfondsen actief in België. Het IMA is een organisatie en platform waar gegevens, die vanuit de ziekenfondsen zijn verzameld, worden samengebracht en geanalyseerd (voorstelling IMA).
  De IMA-databanken zijn een referentie geworden in het Belgische gezondheidslandschap, en gelden als een belangrijke bron voor heel wat studies. Via aanbevelingen beïnvloeden (...)

  Meer informatie