Logos partenaires

En savoir plus

Privacy Disclaimer

Privacy Policy
Deze rubriek herbergt de Privacyverklaring van het IMA wanneer persoonsgegevens verwerkt worden. IMA past deze handelswijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen. Deze gedragslijn respecteert de nieuwe privacywetgeving (AVG), die vanaf mei 2018 van toepassing is. Het is altijd de laatste versie van deze Privacyverklaring die van kracht is.
Cookies op de website van het Intermutualistisch Agentschap
Tijdens uw eerste bezoek aan onze ...
En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires