Studies op maat

Heeft u cijfers nodig voor beleidsondersteuning of onderzoek ? Dan kan u aan het IMA een opdracht geven op maat. Het IMA levert statistieken of tabellen, maar kan ook een volledige studie uitvoeren. Ervaren data-experten en analisten staan in voor kwaliteitsvolle resultaten.
En savoir plus

Microdata : zelf onderzoek doen

Gemachtigde instellingen kunnen zelf onderzoek doen met de microdatabestanden van het IMA. Deze microdata zijn gepseudonimiseerde data op persoonsniveau. Deze IMA-data kunnen ook gekoppeld worden met andere databanken.
En savoir plus

Cijfers en statistieken

In de IMA Atlas vindt u gedetailleerde statistieken over het gebruik van gezondheidszorgen in België. U kan ook een aantal sociaal-demografische kenmerken raadplegen.
En savoir plus

Onze databanken

De 7 ziekenfondsen in België verzamelen heel wat gegevens over hun leden om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Het IMA brengt deze gegevens samen...
En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires