Gezondheidsdata

Bij het IMA kan u terecht voor gedetailleerde data over de gezondheidszorg in België. Onze data-collectie omvat informatie over de terugbetaalde zorgen en geneesmiddelen van de 11 miljoen burgers die in ons land verzekerd zijn. De data worden verzameld door de 7 ziekenfondsen en door het IMA verwerkt, geanalyseerd en ter beschikking gesteld voor onderzoek.

Studies op maat

Heeft u cijfers nodig voor beleidsondersteuning of onderzoek ? Dan kan u aan het IMA een opdracht geven op maat. Het IMA levert statistieken of tabellen, maar kan ook een volledige studie uitvoeren. Ervaren data-experten en analisten staan in voor kwaliteitsvolle resultaten.
Meer weten

Microdata: zelf onderzoek doen

Gemachtigde instellingen kunnen zelf onderzoek doen met de microdatabestanden van het IMA. Deze microdata zijn gepseudonimiseerde data op persoonsniveau. Deze IMA-data kunnen ook gekoppeld worden met andere databanken.
Meer weten

Cijfers en statistieken

In de IMA Atlas vindt u gedetailleerde statistieken over het gebruik van gezondheidszorgen in België. U kan ook een aantal sociaal-demografische kenmerken raadplegen.
Meer weten

Onze databanken

De 7 ziekenfondsen in België verzamelen heel wat gegevens over hun leden om hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Het IMA brengt deze gegevens samen...
Meer weten
VZW InterMutualistisch Agentschap

Bolwerklaan 21 B7

1210 Brussel

KBO 0478.655.210 ● RPR Brussel

@IMAAIM7

IMA-AIM

Nuttige linken

Partners