Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

En savoir plus

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.
En savoir plus

Antibioticagebruik in België

En savoir plus

Diabetes in België

En savoir plus

Persbericht : Ziekenhuiskosten ten laste van de patiënt stijgen verder

Ook in 2020 steeg het gemiddelde bedrag dat een patiënt betaalt voor een ziekenhuisopname in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de IMA Ziekenhuisbarometer 2020.
En savoir plus

Ziekenhuisbarometer IMA - Gegevens 2020

En savoir plus

Tandartsbezoeken in België

En savoir plus

Teleconsultaties tijdens de COVID-19-pandemie

En savoir plus
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires