Ruwe databanken

Populatie

Demografische en socio-economische gegevens over de leden van de 7 Belgische ziekenfondsen.

Gezondheidszorgen

Informatie over terugbetaalde gezondheidszorg : patiënt, verstrekker, datum, kost…

Farmanet

Informatie over elk terugbetaald geneesmiddel : patiënt, verstrekker, datum, kost…

Permanente Steekproef

Longitudinale dataset (sinds 2002) met gegevens uit Populatie, Gezondheidszorgen en Farmanet.

Afgeleide databanken

Patiënten van huisartsen

Informatie over de patiëntenbestanden van de huisartspraktijken.

Hospitalisaties

Informatie over elke ziekhuisopname : patiënt, ziekenhuis, afdeling, datum, duur…

Kenmerken per patiënt

Afgeleide kenmerken per patiënt : aantal raadplegingen en opnames, pseudo-diagnoses,…

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires