Medische beeldvorming in België

24 mars 2023

Bij meer dan de helft van de Belgen wordt jaarlijks minstens één onderzoek met medische beeldvorming uitgevoerd. Medische beeldvorming is in de moderne geneeskunde onmisbaar om diagnoses te kunnen stellen. Omdat er bij bepaalde beeldvormingstechnieken gebruik wordt gemaakt van ioniserende straling, moeten onnodige onderzoeken echter vermeden worden.

Evaluatie van het echelonneringsmechanisme

9 novembre 2022

Vooraleer een specialist te raadplegen, gaat de patiënt best eerst naar de huisarts die hem of haar verder doorverwijst. Om dit referentie-systeem te stimuleren, werd in 2007 het echelonneringsmechanisme ingevoerd. In het kader van de Nationale Commissie Artsen – Ziekenfondsen (Medicomut) heeft het RIZIV aan het Intermutualistisch Agentschap (IMA) gevraagd om hierover een evaluatierapport te maken.

Gebruik van antipsychotica in België

19 octobre 2022

In 2021 gebruikte 3,5% van de volwassen Belgen minstens één keer antipsychotica. De voorbije tien jaar is het gebruik zeer licht gedaald.

Bariatrische chirurgie : evolutie van de beroepsactiviteit

27 septembre 2022

Obesitas is een belangrijk volksgezondheidsprobleem met ook een sociale en economische impact. In een aantal situaties kan bariatrische chirurgie de aangewezen behandeling zijn. Uit een eerste verkennende studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), in samenwerking met het UZ Leuven, blijkt dat de ingreep een positieve impact heeft op de beroepsactiviteit van de patiënten.

Demografische en socio-economische eigenschappen van immunotherapiepatiënten

5 septembre 2022

Immunotherapie is een innovatieve, maar dure vorm van kankerbestrijding. Hierbij wordt het immuunsysteem gestimuleerd om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Voor een aantal types van kanker behoort het al tot de standaardbehandeling. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) werd in kaart gebracht welke patiënten gebruiken maken van deze therapie.

Diabetes in België

27 juin 2022

In 2021 werden volgens de cijfers van het IMA ongeveer 770.000 Belgen behandeld voor diabetes, zo’n 6,8% van de volledige bevolking. Dat is bijna een derde meer dan in 2011. Bij Belgen met een lager inkomen wordt bijna 11% behandeld voor diabetes. De ziekteverzekering biedt diabetespatiënten verschillende vormen van opvolging en ondersteuning. Het gebruik ervan stijgt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Tandartsbezoeken in België

17 mars 2022

Op tien jaar tijd is het aantal Belgen dat regelmatig naar de tandarts gaat gestegen van 49% naar 54%. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 550.000 personen. Een op drie Belgen gaat naar de tandarts voor preventieve mondzorg. De cijfers liggen wel be-duidend lager bij personen met een laag inkomen.

Consommation de soins

Teleconsultaties tijdens de COVID-19-pandemie

16 mars 2022

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd op 18 maart 2020 een lockdown ingevoerd. Om artsen te helpen bij de triage van patiënten met het coronavirus en om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, werden raadplegingen op afstand in het leven geroepen. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht wat het profiel is van de zorgverleners en patiënten die in 2020 een teleconsultatie hadden.

Zorguitgaven

Impact geïntegreerde zorg op zorguitgaven

8 février 2022

Do we care about high cost patients ? Estimating the savings on health spending by integrated care. The European Journal of Health Economics

De impact van de coronacrisis op het gebruik van geneesmiddelen

3 février 2022

Op 18 maart 2020 ging België in lockdown om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Hierbij viel de niet-dringende, routinematige zorg bijna volledig stil. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht welk effect de crisis heeft gehad op het gebruik van geneesmiddelen.

Consommation de soins

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

20 janvier 2022

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.

Overlevingsanalyse na percutane aortaklepimplantatie (TAVI)

28 octobre 2021

In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) analyseren de onderzoekers de mortaliteit van patiënten met aortaklepstenose (vernauwing van de aortaklep) waarbij een percutaan aortaklepimplantaat (transcatheter aortic valve implant of TAVI) geplaatst werd. Meer bepaald bestuderen ze het verband tussen de overlevingskans en een aantal risicofactoren op vroegtijdig overlijden.

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires