Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die door de ziekenfondsen worden verzameld. Op basis van die data ondersteunt het de ziekenfondsen en het beleid met informatie, analyses en studies.

“Na een lange corona-periode en met de vaststelling dat we elkaar niet meer zo vaak zien als voor maart 2020, was er snel eensgezindheid over het thema van het event”, zegt Luc Van Gorp, Voorzitter van het Bestuursorgaan van het IMA, verwijzend naar het thema “Look back, (re)connect, (get) inspire(d)”. “Connectie zit in ons DNA. Het IMA kan onmogelijk bestaan zonder een verbinding tussen de ziekenfondsen, tussen gegevens en tussen partners. We zullen ons dus ook laten inspireren door een aantal partners die hun kijk op de geschiedenis en de toekomst delen.”

Naast de ziekenfondsen, die samen aan de wieg stonden van het IMA, beslissen ook het RIZIV, het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), de FOD’s Volksgezondheid en Sociale Zekerheid, en sinds enkele jaren ook de bevoegde regionale overheden mee over de inhoud van het jaarprogramma van het IMA.

De voorbije jaren liepen er tientallen projecten die uitgaan van onderzoekers van universiteiten. Zij krijgen toegang tot de gegevens, vaak gekoppeld aan andere databronnen. Het gaat om langlopende projecten waarbij strikte regels rond veiligheid en privacy moeten worden gevolgd. Daarnaast lopen er nog tal van projecten met de bevoorrechte partners.

Sinds 2013 biedt het Intermutualistisch Agentschap ook de IMA Atlas aan. Dit is een publiek toegankelijke online databank met gegevens over sociodemografische kenmerken en het gebruik van de gezondheidszorg in België op verschillende geografische niveaus.

“Er werd veel geïnvesteerd in het IMA en zeker sinds 2015 is het team gestaag gegroeid,” aldus Luc Van Gorp. “Hierdoor heeft het IMA zich kunnen ontplooien tot een betrouwbare en gewaardeerde speler, en heeft het zich kunnen positioneren als data-expertisecentrum binnen ons gezondheidszorgstelsel.”

De oprichting van het IMA kwam in een stroomversnelling toen de minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke opriep tot actieve deelname aan de verwezenlijking van het actieplan “Agenda 2002 voor verandering in de gezondheidszorg”. Dezelfde minister zal op 30 maart de slottoespraak houden.

Voor meer informatie: Hannah Wellens – 0471 99 57 08