Bij bariatrische chirurgie wordt de maag verkleind of wordt een deel van de spijsvertering omgeleid. Dit leidt tot aanzienlijk en blijvend gewichtsverlies. In België worden deze ingrepen terugbetaald voor volwassenen met een BMI van minstens 40, of bij een BMI van minstens 35 voor patiënten die lijden aan diabetes type 2, therapieresistente hoge bloeddruk of obstructieve slaapapneu. Sinds de invoering van de terugbetaling in 2007 ondergingen 145.470 patiënten deze ingreep (cijfers van 2007-2020).

De onderzoekers willen een antwoord geven op de vraag uit een KCE-assessment van 2019 omtrent de impact van bariatrische chirurgie op de productiviteit van deze patiënten. Deze impact is positief : drie jaar na de ingreep zijn er meer patiënten bij wie de beroepsactiviteit is gestegen dan patiënten waarbij dit is gedaald.

Het percentage patiënten zonder dagen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid stijgt van 49,7% twee jaar voor de ingreep tot 61,2% drie jaar na de ingreep. Bij 12,3% van de bestudeerde patiënten daalde de inactiviteit (op jaarbasis) met meer dan 6 maanden. Van de patiënten die volledig werkloos of arbeidsongeschikt waren (9,1% van de bestudeerde patiënten), had 20,9% drie jaar na de ingreep een beroepsactiviteit.

Jongere patiënten, mannen, patiënten die voor de operatie een statuut chronische aandoening hadden en patiënten met een hogere sociaal-economische status gaan het vaakst terug aan de slag na dit soort ingreep.