Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC)

Eurostation II, bureau 01D234

Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 Brussel

http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/Care/Properuse/
Antibiotics/BAPCOC/index.htm?fodnlang=nl