De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 213 85 40
Fax: +32 (0)2 213 85 65
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be/

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter gekend als de Privacycommissie, is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de privacy wordt beschermd bij de verwerking van persoonsgegevens.