In deze studie wordt nagegaan of er socio-economische en/of regionale verschillen zijn bij de patiënten. Uit eerder onderzoek bleek dat het inkomen een impact heeft op de gezondheidstoestand en de toegang tot bepaalde vormen van gezondheidszorg. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate immunotherapie gecombineerd werd met andere behandelingen en wat de mortaliteit is tijdens de eerste zes maanden na de opstart van de behandeling.

In de periode 2016-2018 hebben in totaal 9.233 personen minstens één aflevering van een geneesmiddel voor immunotherapie gehad. In het onderzoek werd geen verband vastgesteld tussen het inkomen en het gebruik van immunotherapieën, en er bleken geen grote regionale verschillen te bestaan.

Aan het einde van de opgevolgde periode was twee derde van de opgevolgde patiënten overleden. Bij 8,4% van de patiënten werd de immunotherapie minder dan een maand voor het overlijden opgestart.