Bij het echelonneringsmechanisme betaalt de ziekteverzekering een groter gedeelte van het honorarium van de specialist terug als de patiënt een verwijsbrief kreeg van de huisarts.

In dit rapport werd nagegaan hoe het systeem gebruikt wordt en of het zijn doel bereikt. Hiervoor werd voor de jaren 2019 tot 2021 een analyse gemaakt van het aantal gevallen, het budget, het profiel van de patiënten die gebruik maken van het mechanisme en eventuele geografische verschillen.

Het echelonneringsmechanisme wordt zelden gebruikt. Het wordt slechts toegepast bij 0,5% van het potentieel aantal raadplegingen en het gebruikt maar 1,4% van het oorspronkelijk begrootte budget. Er zijn geen noemenswaardige regionale verschillen. Het gebruik ligt iets lager bij door personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming.