Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts wettelijk verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze verplichting geldt voor alle verstrekkingen met uitzondering van de huisbezoeken.

In opdracht van het RIZIV volgde het IMA de effectieve toepassing van de verplichte derdebetalersregeling per huisarts trimestrieel op met als finaliteit de monitoring van de toegankelijkheid van betaalbare gezondheidszorg voor elke patiënt.

Dit resulteerde in een rapport waarin resultaten gepresenteerd worden over de boekhoudkundige periode van het 1e trimester van 2015 tot het 4e trimester van 2016. De naleving van de verplichte derdebetalersregeling bedroeg tijdens het laatste boekhoudtrimester van 2016 ruim 86%.

Daarnaast werd ingezoomd op enkele kenmerken van huisartsen die verklarend kunnen zijn voor het in goede mate of in minder goede mate toepassen van deze nieuwe maatregel.

De link naar het volledige rapport kan u hier vinden.
Volgens de meest recente gegevens is de toepassing van de verplichte derdebetalersregeling nog blijven stijgen en bedraagt deze in het 2e boekhoudtrimester van 2017 net geen 89%.

Contact InterMutualistisch Agentschap (IMA) :
Johan Vanoverloop – johan.vanoverloop@intermut.be