Hoe data van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) aanvullen?

De data van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) kunnen aangevuld worden met data van andere organisaties.

In het verleden werden al koppelingen gedaan met de data van de volgende organisaties:

  1. De technische cel voor het beheer van de MKG-MFG gegevens: aanvulling van de IMA-data met Minimaal Klinische Gegevens
  2. Het kankerregister: aanvulling van de IMA-data met gegevens waarover het kankerregister beschikt: type kanker, stadium van kanker, ...
  3. Universitaire equipes; aanvulling van objectieve IMA-data met subjectieve onderzoeksdata van op het veld (bvb. door enquêtes)
  4. Laboratoria: aanvulling van IMA-data met resultaten van bloedonderzoeken
  5. Individuele fiscale data afkomstig van de FOD Financiën

In principe zijn alle types van koppeling mogelijk, voor zover het sectoraal comité hiervoor zijn toestemming verleent en de te koppelen data gestockeerd worden op (een rechtstreeks derivaat van het) rijksregisternummer.