Inleiding : de data van het InterMutualistisch Agentschap (IMA)

In België zijn er 7 ziekenfondsen actief. Deze ziekenfondsen verzamelen heel wat gegevens om hun opdrachten uit te voeren:

  • Demografische en socio-economische gegevens van de leden: geslacht, leeftijd, ...
  • Facturatiegegevens van de leden: telkens als een lid recht heeft op een terugbetaling voor gezondheidszorgen verwerkt en verzamelt het ziekenfonds gegevens: zoals de datum, de plaats en de kost van de verstrekking, ...

Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) verzamelt al deze data voor specifieke studies in verband met de gezondheidszorgen in België.

De data waarover het InterMutualistisch Agentschap beschikt kunnen opgesplitst worden in 3 soorten gegevens:

Het verzamelen van deze data en uitvoeren van studies heeft als doelstelling het ondersteunen van:

  • Het beleid van de gezondheidszorgen in België
  • De onderhandelingen tussen de ziekenfondsen en de zorgverstrekkers
  • Gemeenschappelijke intermutualistische initiatieven.

De data van het InterMutualistisch Agentschap kunnen bovendien aangevuld worden met data van andere instanties, namelijk: