Objectieven en Missie

De wettelijke opdracht van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) is "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens analyseren in het kader van hun opdrachten en hierover informatie verstrekken".

De mission statement en de selectiecriteria die het InterMutualistisch Agentschap (IMA) hanteert voor het selecteren van projecten kan u in detail terugvinden in de volgende documenten :