Johan Vanoverloop
Adjunct-directeur
johan.vanoverloop@intermut.be
0497 22 46 23
Johan werkt deeltijds voor het IMA, volgt mee het jaarprogramma op en begeleidt sommige studies. Kan terugblikken op 20 jaar ervaring met gegevensverwerking in de studiedienst van een ziekenfonds. Heeft een master in psychologie en in statistics.
Jérôme Paque
Management Assistant
jerome.paque@intermut.be
0473 80 62 40
Jérôme is opgeleid als vertaler en vertaalt alle interne en externe IMA-documenten uit het Nederlands naar het Frans. Naast de administratieve ondersteuning die hij biedt, werkt hij ook mee aan de actualisering van de IMA Atlas en beheert hij de IMA-website alsook de verzending van externe communicatie (nieuwsbrief, persberichten...).
El Maâti Allaoui
Data analist – Project Manager
el.maati.allaoui@intermut.be
0471 905 090
El Maâti is statisticus. Na 6 jaar onderzoek en onderwijs aan SBS-EM (ULB) is hij in 2015 in dienst getreden bij het IMA als Data Scientist en expert in data-analyse. Hij biedt ondersteuning op het gebied van statistische methodologie aan IMA-onderzoekers en externe onderzoekers. En hij is betrokken bij diverse nationale en internationale studies voor de evaluatie en monitoring van de gezondheidszorg en de analyse van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van geneesmiddelen.
Tonio Di Zinno
Data analist – Project Manager
tonio.dizinno@intermut.be
0474 630 319
Tonio is landbouwkundig ingenieur. Na een lange carrière als analist bij een ziekenfonds is hij nu als expert in geneeskundige verzorgings- en invaliditeitsgegevens betrokken bij de ondersteuning, het beheer of de facilitering van projecten binnen de IMA-CEL . Dit ter bevordering van de continue verbetering van het gezondheidszorgsysteem en een efficiënte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Xavier Rygaert
Data analist - Project Manager
xavier.rygaert@intermut.be
02 891 72 21
Xavier is data analist met een bachelor diploma verpleegkunde en een masterdiploma in de volksgezondheid, expert in epidemiologie en gezondheidseconomie. Xavier werkt regelmatig met SAS, R, SQL en UNIX programmeertalen. Hij werkt samen met onderzoekers om onderzoeksvragen te vertalen op een manier die aangepast is aan de IMA-databanken, om ze te implementeren in computertaal en om de resultaten te interpreteren.
Andreas De Bleser
Data analist - Atlas Coördinator
andreas.debleser@intermut.be
0473 80 62 44
Andreas is van opleiding experimenteel psycholoog. Sinds begin 2022 is hij aan de slag bij het IMA als data analyst en coördinator van de atlas. Als atlas coördinator houdt hij zich bezig met alles wat de atlas betreft. Dit houdt onder andere de coördinatie tussen verschillende projecten, de conceptuele uitwerking van indicatoren en het beantwoorden van vragen in. Als analist bij het IMA voert hij analyses uit ter ondersteuning van het Plan Geïntegreerde Zorg.
Jarmila Oslejová
Data analist – Project Manager
jarmila.oslejova@intermut.be
Jarmila heeft een bachelordiploma in demografie en een masterdiploma in sociale psychologie van migrantenpopulaties. Na vier jaar sociologisch onderzoek te hebben gedaan omtrent de Belgische arbeidsmarkt, ging ze in 2022 bij het IMA aan de slag. Ze begeleidt externe onderzoekers bij hun aanvragen voor het gebruik en interpretatie van IMA-data en draagt bij aan risicoanalyses van geneesmiddelengebruik met internationale partners.
Montse Urbina
Data analist - Project Manager
montse.urbina@intermut.be
02 891 72 38
Na haar studies biologie, werkte Montse Urbina als laboverantwoordelijke in de genetica. Ze had ook de mogelijkheid om ervaring op te doen in verband met patientenregisters bij Sciensano en patiëntenorganisatie FAPA. In 2022 startte ze bij het IMA waar ze externe onderzoekers begeleidt bij hun aanvragen, projecten beheert en ook deel uitmaakt van het atlas team.
Kris Doggen
Data analist - Onderzoeker
kris.doggen@intermut.be
Kris heeft een Master in Management en beleid in de gezondheidszorg en een doctoraat in de Farmaceutische wetenschappen. Sinds 2010 is Kris actief binnen verschillende organisaties waar hij indicatoren ontwikkelde met het oog op het meten en verbeteren van kwaliteit van zorg. Bij het IMA werkt Kris als data-analist mee aan een project met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ), dat als doel heeft indicatoren te ontwikkelen die burgers helpen in het kiezen van een zorgverlener of -organisatie.
Françoise De Wolf
Data analist – Project Manager
francoise.dewolf@intermut.be
0477 31 39 14
Françoise is handelsingenieur en behaalde een master in management van de gezondheidszorg. Ze heeft een uitgebreide ervaring opgebouwd bij een ziekenfonds waar ze betrokken was bij verschillende comités die haar kennis van de Belgische gezondheidszorg hebben ontwikkeld. Zij stelt haar expertise nu ter beschikking van het IMA waar ze als data-analist en projectmanager wil bijdragen aan de verbetering van de ziekteverzekering die de toegankelijkheid tot een performant gezondheidszorgsysteem garandeert.
Dirk De Kesel
DPO – Technisch coördinator
dirk.dekesel@intermut.be
Van opleiding IT ’er en reeds lange tijd bezig met security en privacy naast de traditionele IT aspecten van beheer en ontwikkeling. Dirk heeft o.m. 11 jaar bij een mutualiteit gewerkt als IT architect & projectleider. Daarna volgde een periode van IT coördinatie op het Nationaal Intermutualistisch Collège om dan bij het IMA aan de slag te gaan als Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) en technisch coördinator.
Philip Sidgwick
IT Manager
philip.sidgwick@intermut.be
Philip is van opleiding burgerlijk ingenieur. Nadat hij 18 jaar voor lokale overheden IT-oplossingen heeft ontworpen en geïmplementeerd, ging hij in 2016 aan de slag in de wereld van de ziekenfondsen. Hij is architect en Chief Information Security Officer (CISO) bij het Nationaal Intermutualistisch College. Sinds 2022 werkt hij parallel bij het IMA als IT-manager, verantwoordelijk voor het IT-platform dat nodig is voor de opdrachten van het IMA.
David Jaminé
Data Manager - Coördinator data trajecten / software
david.jamine@intermut.be
0490 49 11 97
David is bioloog met lange ervaring in diverse sectoren. Hij is verantwoordelijk voor het uitstippelen van trajecten voor de koppeling van externe data aan IMA data. Hij behandelt op vraag van het RIZIV en farmaceutische firma’s analyses van zgn. ‘Hoofdstuk IV’ geneesmiddelen en begeleidt tevens projecten van externe partners bij de aanvraag en het gebruik van IMA data voor hun onderzoek.
Remi Van de Reyd
Data Manager – Coördinator Permanent Steekproef – Technisch coördinator
remi.vandereyd@intermut.be
0474 63 57 04
Remi is landbouwingenieur. Na o.m. 9 jaar ervaring met dataverwerking binnen de studiedienst van een ziekenfonds is hij sindsdien in meerdere functies actief binnen het IMA. Actueel coördineert hij de activiteiten voor de uitbouw van de Permanente Steekproef (EPS) en de support van de gebruikers.
Daarnaast werkt hij mee aan de activiteiten in technische dossiers en beheer van het IT-platform.
Erik Roelants
Redacteur – wetenschappelijk medewerker
erik.roelants@intermut.be
0499 55 06 04
Erik is licentiaat Germaanse taal- en letterkunde en gediplomeerde in de aanvullende studies Communicatiewetenschappen, met meer dan tien jaar ervaring als redacteur. Hij verzorgt de redactie van de publicaties, werkt mee aan de ontwikkeling van de metadata, schrijft teksten voor de website en vertaalt interne en externe IMA-documenten uit het Frans naar het Nederlands.
Pieter-Jan Miermans
Coördinator fraudebestrijding en handhaving in de gezondheidszorgen
02 891 72 29
pieter-jan.miermans@intermut.be
Pieter-Jan behaalde een master in de sociologie. Hij vervoegde het IMA in 2022, na 11 jaar als analist-statisticus op het terrein van de planning van de gezondheidszorgberoepen te hebben gewerkt. Hij coördineert de uitwisseling en opvolging van de signalen die de verschillende ziekenfondsen opvangen op het vlak van oneigenlijk gebruik, overconsumptie en fraude in de gezondheidszorg. Indien er hiervoor een analyse op IMA-data nodig is, weet Pieter-Jan de juiste analist te vinden.
Danielle Croisiaux
Data Manager
danielle.croisiaux@intemut.be
0485 57 00 14
Danielle, Data Manager bij het IMA, heeft een diploma kinesitherapie en is opgeleid in business intelligence. Ze verzamelt en standaardiseert de gegevens van de verzekeringsinstellingen, onder andere de gegevens uitkeringen, COVID en “ad hoc”-leveringen.
Voor de studies van het IMA en de partners voert zij ook gegevensextracties uit, steeds in overeenstemming met de GDPR.
Jonathan Lee
Data Manager
jonathan.lee@intermut.be
02 891 72 40
Jonathan is afgestudeerd als Master Sociologie en heeft een Bachelor in Sociaal Werk. Gedurende zijn studie heeft hij deelgenomen aan onderzoeksprojecten aan de VUB en heeft hij ervaring opgedaan als Maatschappelijk werker in de thuiszorgsector. Sinds 2023 maakt hij deel uit van het team bij het IMA, waar hij als Data Manager betrokken is bij het beheer en de verwerking van dataleveringen Farmanet.
Carine Pochet
Data Manager
carine.pochet@intermut.be
02 891 72 26
0477 26 23 47
Carine behaalde een Master in de Wiskunde, aangevuld met een certificaat in de Statistiek. Zij behandelt verzoeken van de farmaceutische industrie in het kader van een « Art. 81/111 »-overeenkomst of in het kader van een revisie, op vraag van het RIZIV. Ze neemt ook deel aan het project « Plan Geïntegreerde Zorg ». Na meer dan 15 jaar in een verzekeringsinstelling te hebben gewerkt, kent het domein geen geheimen meer voor haar.
Isaiah Silverstein
isaiah.silverstein@intermut.be
0496 14 93 28
Isaiah behaalde zijn Master in Theoretische & Experimentele Psychologie, met een specialisatie in het computationeel modelleren van cognitieve processen. Sinds 2023 is hij een waardevol lid van het IMA-team, waar hij zich bezighoudt met gegevensextracties voor zowel interne als externe projecten. Daarnaast speelt hij een rol bij het beheer van de Patiënten-databank en draagt hij bij aan de projecten van het Atlas-team.
Anneke Verbeke
Data Manager
anneke.verbeke@intermut.be
0477 97 47 42
Anneke is afgestudeerd als Master Biologie. Als Data Manager beheert ze het verzamelen en verwerken van de dataleveringen Populatie van de verzekeringsinstellingen. Ze verzorgt de aanmaak van de Patiënten-databank en de oplevering van data en statistieken aan externen voor een aantal recurrente projecten. Daarnaast volgt ze enkele projecten met externe partners op als projectleider.
Martine Verstreken
Data Manager
martine.verstreken@intermut.be
0473 80 62 32
Martine is licentiate sociologie. Als Data Manager beheert ze het verzamelen en verwerken van de dataleveringen “GZSS” van de verzekeringsinstellingen. Daarnaast verzorgt ze de aanmaak van de Patiënteel-databank, de aanmaak van een aantal ATLAS-indicatoren (huisartsencontacten, volume complexe ingrepen) en de oplevering van data en statistieken aan externen voor een aantal recurrente projecten.
Anton Geerinck
Data Manager
anton.geerinck@intermut.be
Anton is verpleegkundige van opleiding. Hij behaalde een masterdiploma en een doctoraat in de gezondheidswetenschappen, met specialisatie in epidemiologie en gezondheidseconomie. Hij werkt sinds 2024 als Data Manager bij het IMA waar hij betrokken is bij het beheer van de Permanente Steekproef (EPS).
Aya Ayad
Data Manager
aya.ayad@intermut.be
Na haar opleiding tot podoloog behaalde Aya een master in de volksgezondheid, met een specialisatie in epidemiologie en biostatistiek. Ze ging in 2024 bij het IMA aan de slag als Data Manager. Op verzoek van de farmaceutische industrie en het RIZIV beheert ze aanvragen voor « Hoofdstuk IV »-geneesmiddelen onder de voorwaarden van een « Art. 81/111 »-overeenkomst of via een individuele beoordeling. Ze is ook betrokken bij het DataFlow-project.