Bijna 1.000 zeventienjarigen belandden in 2014 in het ziekenhuis met een alcoholintoxicatie. Dat zijn er opnieuw meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Minstens vier glazen alcohol in een tijdspanne van twee uur voor een vrouw en minstens zes glazen voor een man. Dat is volgens de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) de definitie van bingedrinking. Wie te veel drinkt, riskeert een alcoholintoxicatie op te lopen en op de spoeddienst van een ziekenhuis te belanden. Steeds meer jongeren lijken er zich aan te bezondigen. In 2014 belandden elke week 47 jongeren tussen 12 en 17 jaar op de spoed met de gevolgen van alcoholmisbruik. Voor elke 10.000 minderjarigen (12-17 jaar) is het aantal personen met een vermoeden van alcoholintoxicatie gestegen van 30 in 2008 naar 34 in 2014. In absolute aantallen gaat het om 2433 gevallen in 2014. Op 15 jaar tijd gaat het zelfs om een stijging met de helft. Voor het eerst zien we dat er in de groep 12-17 jaar meer meisjes op spoed terecht komen dan jongens. Vooral bij de 17-jarigen neemt het fenomeen zorgwekkende proporties aan met 996 gevallen, ruim zes procent meer dan een jaar eerder. Ook opvallend, de geografische spreiding van alcoholintoxicatie bij jongeren komt pijnlijk overeen met het voorkomen van alcohol-gerelateerde kankers (cfr. prevalentiecijfers Stichting Kankerregister). Wetenschappelijk onderzoek legde eerder al de link tussen alcoholmisbruik op jonge leeftijd en een verhoogde kans op alcoholproblematiek op oudere leeftijd. ‘Alcoholmisbruik op jonge leeftijd kan ernstige schade toebrengen’, weet IMA-expert en dokter Michiel Callens. ‘Alcoholintoxicatie bij jongeren kan zelfs leiden tot onomkeerbare hersenschade. Dat vertaalt zich in een blijvend verlies van intellectuele capaciteit met verminderde studiemogelijkheden en zwakkere resultaten. Een ander gevolg is het verlies aan controle over emoties en impulsen. Er zijn niet alleen de kosten voor de medische interventie, alcoholmisbruik kan ook leiden tot agressief gedrag met vernielingen, politie-inzet en ongewenst seksueel gedrag tot gevolg. Jongeren die vroeg beginnen te drinken, gaan later ook meer alcohol gebruiken.’ De cijfers zijn een bevestiging van wat artsen al een tijdje aanvoelen. ‘Ik ervaar het jammer genoeg ook in mijn dagelijkse praktijk als kinderarts’, zegt professor Jozef De Dooy van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. ‘Ook van collega’s vang ik dezelfde signalen op. Alcoholmisbruik is zowel bij jongens als bij meisjes een probleem.’ Vooral vanaf de leeftijd van 16 jaar neemt het alcoholmisbruik sterk toe. Een lichtpunt, bij de 15-jarigen is het aantal gevallen gedaald, van 481 (2013) naar 418 (2014). Een gelijkaardige vaststelling deed het expertisecentrum van de Vlaamse gemeenschap VAD in een recente enquête. Volgens VAD is de daling het gevolg van het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren onder 16 jaar. ‘Die maatregel heeft zijn effect niet gemist’, stelt professor Guido Van Hal, medisch socioloog van de Universiteit Antwerpen. ‘De minimumleeftijd om alcohol te verkopen optrekken van 16 naar 18 jaar, zoals in het merendeel van de EU-landen, zou daarom een efficiënte maatregel zijn. Alle sensibilisering is goed bedoeld, maar haalt duidelijk weinig uit. Naar jongeren, hun ouders en de hele samenleving is er een krachtiger signaal nodig. Alcoholmisbruik bij jongeren is geen onschuldig probleem.’ Er is daarom dringend nood aan een goed alcoholplan met effectieve maatregelen en aan begeleiding van jongeren die met alcoholproblemen kampen. Bijlage : Cijfers en methodologie Voor meer info : Intermutualistisch Agentschap, Michiel Callens, 02 246 44 71, 0473 870 307 Universiteit Antwerpen, Guido Van Hal, 03 265 25 20 Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Jozef De Dooy, 03 821 44 97