Incapacité de travail

Sociaaleconomisch profiel en zorgconsumptie van personen in primaire arbeidsongeschiktheid

20 juin 2019

Het aantal arbeidsongeschikten alsook de betaalde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot regelgevende maatregelen om de stijging van de uitgaven te beheersen.

Offre de soins

Fraudebestrijding en doelmatige zorg

4 mars 2019

Toezien op een correcte uitvoering van de ziekteverzekering is een basisopdracht van de ziekenfondsen. Het IMA werkt in dit domein nauw samen met de ziekenfondsen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de uitvoering van een actieplan.

Offre de soins

Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

3 décembre 2018

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de federale overheid en de deelstaten een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd : ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Consommation de médicaments

Dienstverlening aan farmabedrijven in opdracht van de overheid (art 112)

4 mai 2018

Om de uitgaven onder controle te houden voor heel dure, innovatieve geneesmiddelen is een mechanisme voorzien waarbij de farmaceutische firma’s een contract afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (art 112 van het KB van 01.02.2018).

Offre de soins

Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België : een update

12 avril 2018

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

Démographie et droits sociaux

Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

12 février 2018

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts wettelijk verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze verplichting geldt voor alle verstrekkingen met uitzondering van de huisbezoeken.

Soins groupes cibles

Borstreconstructies

16 juin 2016

Elk jaar ondergaan meer dan 2.000 vrouwen een borstreconstructie ten gevolge van de amputatie van 1 of 2 borsten om medische redenen (kanker, genetisch risico …). Deze ingreep wordt terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering, maar de patiëntes moeten nog veel zelf betalen.

Prévention

Griepvaccinatiecampagnes

19 août 2015

Het IMA heeft in het verleden op vraag van de Vlaamse overheid de impact van de griepvaccinatiecampagnes in kaart gebracht voor de globale populatie en voor specifieke risicogroepen (ouderen, diabetici, zwangere vrouwen).

Prévention

Baarmoederhalskankerscreening

1er avril 2015

In 2012 werden er 679 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker gediagnosticeerd. De Europese Commissie (Europe against cancer) beveelt aan om elke drie jaar een screeningsuitstrijkje af te nemen bij vrouwen tussen de 25 en 64 jaar oud.

Prévention

Borstkankerscreening : evaluatie na 10 jaar bevolkingsonderzoek

1er avril 2015

Sinds de opstart van het borskankerscreeningsprogramma in 2001, volgt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de evolutie ervan op (screeningsmammografie), evenals de impact hiervan op de opportunistische screening (diagnostische mammografieën).

Consommation de médicaments

Het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk

1er avril 2015

’Daalde het antibioticagebruik in de ambulante praktijk in België in het laatste decennium ?’

Soins groupes cibles

Op weg naar een permanente opvolging van het zorgtraject ’Moeder&Kind’ op de IMA-Atlas

1er avril 2015

Met het oog op de ontwikkeling van indicatoren die een overzicht geven van het globaal zorgtraject van de (toekomstige) moeder, zowel tijdens de zwangerschap, de eigenlijke bevalling en de postnatale periode, heeft het IMA twee rapporten aangemaakt, één aangaande de prenatale zorgen (data 2010) en één met betrekking tot de bevallingsperiode (enkel in ziekenhuismilieu - data 2008-2012). Een rapport aangaande het postnataal luik (data 2012 of 2013) is in voorbereiding. In het rapport prenatale ...
ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires