Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering

15 décembre 2020

De conventionering van artsen, tandartsen en kinesitherapeuten is een van de pijlers die de toegang tot de gezondheidszorg garandeert voor alle Belgische verzekerden.

Soins groupes cibles

Bariatrische chirurgie

29 juin 2020

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) heeft met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) samengewerkt aan meerdere publicaties rond bariatrische chirurgie.

Accessibilité financière

Concentratie van gezondheidszorguitgaven in de populatie

14 mai 2020

Dankzij de exhaustieve dataset waarover het Intermutualistisch Agentschap (IMA) beschikt, is het in staat de concentratie van gezondheidszorguitgaven binnen de Belgische bevolking te berekenen.

Incapacité de travail

Primaire arbeidsongeschiktheid

30 décembre 2019

In deze tweede studie over primaire arbeidsongeschiktheid voeren we een longitudinale analyse uit van de primaire arbeidsongeschiktheid op basis van gegevens van de leden van de 7 Belgische verzekeringsmaatschappijen.

Prévention

Baarmoederhalskanker

22 décembre 2019

Het IMA volgt de baarmoederhalskankerscreening in samenwerking met Sciensano en het Kankerregister al meer dan 15 jaar op. Het IMA publiceert al enkele jaren statistieken in de IMA Atlas.

Accessibilité financière

Gezondheidongelijkheid

15 juillet 2019

Hoe lager op de sociale ladder, hoe slechter de fysieke en mentale gezondheidstoestand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Intermutualistisch Agentschap (IMA). Mensen die in de armste wijken wonen, hebben zelfs een 56 procent hoger risico om binnen het jaar te sterven dan mensen die in de rijkste wijken wonen.

Incapacité de travail

Sociaaleconomisch profiel en zorgconsumptie van personen in primaire arbeidsongeschiktheid

20 juin 2019

Het aantal arbeidsongeschikten alsook de betaalde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft geleid tot regelgevende maatregelen om de stijging van de uitgaven te beheersen.

Offre de soins

Fraudebestrijding en doelmatige zorg

4 mars 2019

Toezien op een correcte uitvoering van de ziekteverzekering is een basisopdracht van de ziekenfondsen. Het IMA werkt in dit domein nauw samen met de ziekenfondsen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) voor de uitvoering van een actieplan.

Offre de soins

Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

3 décembre 2018

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de federale overheid en de deelstaten een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd : ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’.

Consommation de médicaments

Dienstverlening aan farmabedrijven in opdracht van de overheid (art 112)

4 mai 2018

Om de uitgaven onder controle te houden voor heel dure, innovatieve geneesmiddelen is een mechanisme voorzien waarbij de farmaceutische firma’s een contract afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (art 112 van het KB van 01.02.2018).

Offre de soins

Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België : een update

12 avril 2018

Forfaitair gefinancierde wijkgezondheidscentra kosten de ziekteverzekering evenveel maar zijn goedkoper voor de patiënt. Bovendien scoren ze op een aantal onderzochte kwaliteitsindicatoren beter. Dat blijkt uit een studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

Démographie et droits sociaux

Evaluatie van het naleven van de verplichte derdebetalersregeling door de huisartsen

12 février 2018

Sinds 1 oktober 2015 is de huisarts wettelijk verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen bij patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Deze verplichting geldt voor alle verstrekkingen met uitzondering van de huisbezoeken.

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires