Diabetes in België

27 juin 2022

In 2022 werden volgens de cijfers van het IMA ongeveer 810.000 Belgen behandeld voor diabetes, zo’n 7,1% van de volledige bevolking. Dat is bijna een derde meer dan in 2012. Bij Belgen met een lager inkomen wordt 11% behandeld voor diabetes. De ziekteverzekering biedt diabetespatiënten verschillende vormen van opvolging en ondersteuning. Het gebruik ervan stijgt, maar er is nog ruimte voor verbetering.

Tandartsbezoeken in België

17 mars 2022

Op tien jaar tijd is het aantal Belgen dat regelmatig naar de tandarts gaat gestegen van 49% naar 54%. Dat komt neer op een stijging van ongeveer 550.000 personen. Meer dan één op drie Belgen gaat naar de tandarts voor preventieve mondzorg. De cijfers liggen wel be-duidend lager bij personen met een laag inkomen.

Consommation de soins

Teleconsultaties tijdens de COVID-19-pandemie

16 mars 2022

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd op 18 maart 2020 een lockdown ingevoerd. Om artsen te helpen bij de triage van patiënten met het coronavirus en om de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen, werden raadplegingen op afstand in het leven geroepen. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht wat het profiel is van de zorgverleners en patiënten die in 2020 een teleconsultatie hadden.

Zorguitgaven

Impact geïntegreerde zorg op zorguitgaven

8 février 2022

Do we care about high cost patients ? Estimating the savings on health spending by integrated care. The European Journal of Health Economics

De impact van de coronacrisis op het gebruik van geneesmiddelen

3 février 2022

Op 18 maart 2020 ging België in lockdown om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Hierbij viel de niet-dringende, routinematige zorg bijna volledig stil. In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) wordt onderzocht welk effect de crisis heeft gehad op het gebruik van geneesmiddelen.

Consommation de soins

Impact van de Corona-crisis op het aantal ziekenhuisopnames

20 janvier 2022

De impact van de Corona-crisis op de activiteit in de gezondheidsvoorzieningen is groot. In een eerste analyse tonen we gevolgen van de Corona-crisis voor het aantal opnames in verschillende diensten van de algemene ziekenhuizen.

Overlevingsanalyse na percutane aortaklepimplantatie (TAVI)

28 octobre 2021

In een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) analyseren de onderzoekers de mortaliteit van patiënten met aortaklepstenose (vernauwing van de aortaklep) waarbij een percutaan aortaklepimplantaat (transcatheter aortic valve implant of TAVI) geplaatst werd. Meer bepaald bestuderen ze het verband tussen de overlevingskans en een aantal risicofactoren op vroegtijdig overlijden.

Gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap

22 octobre 2021

Het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap is een complex verhaal. Ziektes kunnen risico’s inhouden voor moeder en foetus, en medicatie kan deze verminderen. Gegevens omtrent de veiligheid van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap zijn echter niet altijd beschikbaar en bepaalde geneesmiddelen kunnen complicaties of afwijkingen met zich meebrengen.

Samenwerking tussen IMA en INTEGO

18 mars 2021

Het IMA heeft een samenwerking lopen met Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KU Leuven. Het ACHG verzamelt sinds 1995 gecodeerde patiëntgegevens van een 90 huisartsenpraktijken in Vlaanderen in een databank met de naam INTEGO. Binnen deze samenwerking werd een deel van de IMA en de INTEGO databanken gekoppeld. Hieronder de onderzoeksresultaten die hieruit tot nu toe zijn voortgekomen.

Impact van luchtverontreiniging op het Belgische gezondheidszorgsysteem

24 février 2021

Health in all policies, een globale visie op gezondheid, is cruciaal.

Volume van de ambulante activiteit volgens conventionering

15 décembre 2020

De conventionering van de zorgverleners is een van de pijlers die de toegang tot de gezondheidszorg garandeert voor alle Belgische verzekerden. Het IMA analyseerde in welke mate de conventionering van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, logopedisten en vroedvrouwen (rekening houdend met hun feitelijke ambulante activiteiten) de tariefzekerheid voor de ambulante patiënten verzekert.

Soins groupes cibles

Bariatrische chirurgie

29 juin 2020

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) heeft met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) samengewerkt aan meerdere publicaties rond bariatrische chirurgie.

ASBL Agence InterMutualiste

Avenue du Boulevard 21 B7

1210 Bruxelles

BCE 0478.655.210 ● RPM Bruxelles

@IMAAIM7

AIM-IMA

Liens utiles

Partenaires