Per thema werd gekozen voor indicatoren die nuttig zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, zorgverstrekkers en patiënten.

U kan de gegevens visualiseren op verschillende geografische niveaus, en downloaden. Sommige indicatoren kan u raadplegen tot op het niveau van de wijk of per ziekenhuis.

De IMA Atlas is permanent in ontwikkeling. Contacteer ons met uw vragen en suggesties.

Naar de IMA Atlas


Inhoud IMA Atlas : beleidsrelevante gezondheidsindicatoren in kaart gebracht

Brondata

De statistieken in de IMA Atlas zijn afgeleid uit de IMA-databanken. Deze bevatten gegevens over de terugbetaalde zorgen en geneesmiddelen van de 11 miljoen burgers die in België zijn verzekerd. De originele data worden verzameld door de 7 ziekenfondsen.

Naar onze databanken


Keuze van indicatoren

De IMA Atlas richt zich naar beleidsmakers, onderzoekers, zorgverstrekkers en patiënten. Daarom werd gekozen voor actuele en beleidsrelevante indicatoren. Ze werden ontwikkeld in het kader van IMA-studies, op vraag van onze partners of na suggesties van gebruikers.

Beschikbare thema’s

De IMA Atlas bevat een beperkte set sociaal-demografische kenmerken en een uitgebreide reeks indicatoren over gezondheidszorg. Inzake het Gebruik van gezondheidszorgen vindt u onder meer cijfers over het contact met de huisarts, pre- en postnatale zorgen en ouderenzorg. In het kader van Preventie zijn aanbevolen screenings en tandzorgen in kaart gebracht. Om de Kwaliteit van zorg te stimuleren werden indicatoren ontwikkeld over het gebruik van antibiotica en de complexe ingrepen in ziekenhuizen. U vindt er ook statistieken over chronisch zieken, medische beeldvorming en ereloonsupplementen in ziekenhuizen.

Beschikbare jaren

De cijferreeksen worden geactualiseerd tot het meest recente, beschikbare jaar. De sociaal-demografische kenmerken zijn beschikbaar vanaf 2002, de meeste gezondheidsindicatoren vanaf 2006.

Detailniveau

De indicatoren zijn beschikbaar op verschillende geografische niveaus : van het land en de gewesten tot de gemeente. Sommige indicatoren kan u raadplegen tot op het niveau van de wijk of de statistische sector. Omwille van privacy is dit detailniveau niet voor alle thema’s beschikbaar. Specifieke indicatoren zoals complexe ingrepen, bevallingen en ereloonsupplementen zijn beschikbaar per ziekenhuis. Het detailniveau laat u toe uw regio of ziekenhuis te vergelijken met andere gebieden naar keuze.

Gebruikershandleiding

Om de IMA Atlas te openen, klikt u op deze link. Bij een eerste bezoek krijgt u eerst een korte inleiding tot het weergeven van de indicatoren. Als u daarna nog vragen heeft kunt u in de kolom ‘Inhoud’ de ‘Handleiding’ raadplegen.

Permanent in ontwikkeling

Jaarlijks worden nieuwe indicatoren toegevoegd aan de IMA Atlas. Ze werden ontwikkeld in het kader van IMA-studies. Ook externen kunnen aanbevelingen doen voor nieuwe indicatoren. Bij de ontwikkeling hanteert het IMA een evoluerende kwaliteitsprocedure, waarbij validatoren in twee fases worden geraadpleegd.